O zajištěné investici

Chcete využít možností Zajištěné investice a potřebujete o ní vědět více informací? Připravili jsme pro vás soupis všeho podstatného.

Pokud by vám informace nestačily, obraťte se na nás.

Máte-li 200 000 Kč a více, které nebudete v příštích 3–5 letech potřebovat, je pro vás Zajištěná investice ideální. Své peníze dnes investujete, získáte za ně dluhopisy a za 3–5 let budou zhodnoceny ročně 5-7 %.

Klasickým příkladem investora jste v době, kdy vám doběhne stavební spoření a rozhodujete se, co dál s penězi. Zajištěná investice pro Vás může být zajímavou náhradou za končící stavební spoření, má mnohem vyšší míru zhodnocení. Sice nemá garanci státu jako stavební spoření, ale je zajištěná zástavními právy k nemovitostem.

Vaše investice je zajištěná po celou dobu od chvíle odeslání z vašeho účtu. Veškeré Vaše peníze jdou na vázaný účet pro investory, který je oddělen od běžných účtů společnosti. Vaše peníze tak musí ležet na tomto účtu do doby, než za ně bude nakoupena nemovitost, která bude opatřena zástavním právem ve prospěch agenta pro zajištění. Tímto je zajištěno, že společnost nemůže peníze použít na nic jiného než na nákup nemovitostí, kterými Vás zajistí. Díky tomu jsou Vaše peníze zajištěny a chráněny proti případným výkyvům.

Stejně jako jakákoliv jiná komodita i nemovitosti mají proměnlivou cenu. Vývoj jejich ceny je závislý na mnoha faktorech. Proto vám dáváme po celou dobu 20% rezervu jako jistotu proti případným výkyvům na trhu s nemovitostmi.

Jednoduše řečeno vždy nakupujeme nemovitosti v celkové hodnotě o 20 % vyšší, než je výše nominální hodnoty vydaných dluhopisů v rukou vás a dalších investorů.

  1. Jistotu máte díky agentovi pro zajištění, který je vaším zástupcem. Agent pro zajištění dle emisních podmínek slouží k posílení postavení vlastníků dluhopisů tím, že v jeho prospěch je zřizováno zástavní právo k nemovitostem financovaným z prodeje dluhopisů. Kontrolní funkce Agenta pak spočívá v ověřování, zda hodnota zajišťovaných nemovitostí byla v době jejich pořízení na úrovni minimálně 120%.
  2. Každá nemovitost, kterou nakupujeme za peníze investorů, má znalecký posudek určující její přesnou hodnotu. Tento znalecký posudek je pak předkládán ke schválení do rukou agenta pro zajištění.
  3. Jednou za rok provádíme audit, jehož výsledek je následně uveřejňován investorům. Cílem auditu je posoudit zda byli peníze využity v souladu s emisními podmínkami, respektive zda za ně byli nakoupeny nemovitosti v odpovídající hodnotě, a zda bylo u nich zapsáno zástavní právo ve prospěch Agenta.

Agent pro zajištění je jeden z nejdůležitějších článků celé naší společnosti. Je zapsán na katastru nemovitostí jako zástavce všech nemovitostí a je tedy vaším garantem a ručitelem. Ručí za to, že naše společnost vlastní nemovitosti v hodnotě minimálně 120 % hodnoty všech investovaných peněz. Schvaluje také zástavy všech nemovitostí, které společnost nakoupí.

Agentem pro zajištění je advokát JUDr. Filip Černý. Máte-li otázky, neváhejte ho kontaktovat.

Investice není likvidní, peníze jsou v investici vázané po celou zamýšlenou dobu

Na své výnosy si musíte počkat – Výnos z investice je vyplácen až na konci zamýšlené investiční doby

Investice do nemovitostí sebou nese tržní rizika, spojená s možnými poklesy hodnoty nemovitosti na trhu. Ani zajištění, které nabízíme, neochrání vaši investici na 100%

Komplexnější výčet rizik naleznete v kapitole „rizikové faktory“, která bude součástí základního prospektu dluhopisového programu


Hledáte-li důvěrohodný a prověřený způsob jak investovat,
je pro vás Zajištěná investice správnou volbou.

Mám zájem investovatNevíte si rady?

Kontaktujte nás